Niigata part 7 – ATB TV Japan koi tour 2014 and El Patio

5 visites de breeder à Niigata avec Irashin, Koi Farm xxx, Marusada, Yagenji, Ichiara koi farm, toujours de très beaux koi a voir

5 visits to Niigata breeder with Irashin, Koi Farm xxx, Marusada, Yagenji, Ichiara koi farm, always beautiful koi view

With Nico San from El Patio http://www.elpatio.be/

ATB TV production 2014 http://www.aquatechnobel.behttp://www.atbtv.eu